Uploaded by

Culorile pierderi în greutate în vizag

Conținutul

  culorile pierderi în greutate în vizag

  You are on page 1of 0 Search inside document Cuvânt înainte Să studiezi, să cunoşti şi să scrii despre Asia înseamnă să-Ńi asumi răspunderea unor acte dificile şi temerare. Asia are dimensiuni gigantice, te uimeşte prin superlative geografice, te copleşeşte prin furnicarul miliardelor de locuitori, vechimea şi diversitatea unor civilizaŃii, rase şi religii dezvoltate timp de milenii, a fost şi rămâne inepuizabilă spiritual, material şi cultural.

  SumatraIndonezia. Cu toate acestea, două grupări filogeografice majore au fost descoperite în găurile din Asia continentală, care probabil au divergut în timpul unui eveniment de glaciație. O populație se extinde din sudul, centrul și nordul Indiei la sud de Gange în Myanmar, iar cealaltă se extinde din India la nord de Ganges în nord-estul Indiei, Myanmar, Thailanda și Peninsula Malaeziană. Originea dholes în Sumatra și Java este, încă dinneclară, deoarece acestea arată o legătură mai mare cu dholes în India, Myanmar și China, mai degrabă decât cu cele din Malaezia din apropiere. În absența unor date suplimentare, cercetătorii implicați în studiu au speculat că gropile din Iavan și Sumatra ar fi putut fi introduse pe insule de către oameni.

  Totuşi, cunoaşterea geografică complexă este o provocare şi o cerinŃă prioritară impusă de amplele procese de pe mapamond. FaŃă de toate acestea, ca regulă elementară, consider că se impune astăzi, în plin şi dinamic proces de globalizare, renunŃarea la secularele prejudecăŃi europrocentriste.

  culorile pierderi în greutate în vizag

  Asia este imensă ca suprafaŃă şi prezintă particularităŃi de neegalat: cel mai masiv continent, cu cel mai înalt sistem muntos al planetei, dar şi cu lacul cu cea mai scăzută altitudine a oglinzii apei şi cea mai mare salinitate. Tot Asia are şi cel mai vast arhipelag, cea mai mare peninsulă, cea mai mare adâncime a unui lac, este supusă celor mai distrugătoare taifunuri şi seisme, a avut cea mai catastrofală alunecare de teren, cele mai cumplite inundaŃii, dar şi cea mai veche capitală, cea mai grandioasă construcŃie umană.

  Şi seria superlativelor ar putea continua Asia are toate zonele de climă şi de vegetaŃie.

  culorile pierderi în greutate în vizag

  Asiaticilor le datorăm începuturile cartografiei, medicinii, chimiei, matematicii algebrei şi astronomieisistemul fracŃiilor sexagesimale, diviziunea sexagesimală a orelor, diviziunea zilelor în ore egale, tabelele astronomice, războiul de Ńesut, roata olarului, construcŃiile din cărămizi, tiparul cu caractere mobile, tehnica de obŃinere a culorile pierderi în greutate în vizag, busola, palanchinul, roaba, orologiul mecanic, tehnica broderiilor fine şi multe altele.

  În Asia se găsesc uriaşe rezerve de hidrocarburi, cărbuni, minereu de fier, vanadiu, plumb, titan, cositor, metale preŃioase, resurse forestiere şi toate tipurile de sol. Prin tehnica recuperării sateliŃilor, a rachetelor cu mai mulŃi sateliŃi, lansarea de sateliŃi geostaŃionari şi rachete purtătoare cu propulsii, China se clasează pe primul loc în lume.

  În industria chimică, a cimentului, producŃiei de ceramică, prefabricatelor din beton, mătăsii naturale, textilelor, cauciucului natural, covoarelor persane, dotarea autostrăzilor, a construcŃiei tunelurilor ş.

  culorile pierderi în greutate în vizag

  Asia este imensă, inepuizabilă, covârşitoare, performantă, dar şi tragică. Cele mai multe conflicte active au loc în Asia.

  Primul bombardament nuclear singurul a fost în Japonia; în Orientul Mijlociu şi ne referim la conflictele sângeroase dintre Israel şi lumea arabă, din Liban, Irak, Afganistan, Asia Centrală fostă sovieticădin Caucaz, terorismul din Indonezia, Filipine, războaiele din Vietnam sau din Laos, tensiunile dintre Pakistan şi India, dintre China şi Taiwan, Coreea de Nord şi Coreea de Sud, existenŃa unui popor fără Ńară kurziidiferendul ruso-japonez privind Kurilele, numeroasele probleme de frontieră, tendinŃa Iranului culorile pierderi în greutate în vizag înarmare nucleară, toate acestea pun în pericol pacea pe continent.

  URSS a fost o maşină de fabricat naŃiuni în Asia Centrală şi în Caucaz 1între state şi regimurile autonome culorile pierderi în greutate în vizag şi a celor din FederaŃia Rusă se manifestă numeroase divergenŃe; astăzi, între Rusia şi statele din regiunile respective, interesele strategice s-au separat, are loc derusificarea culturală şi despărŃirea economică.

  De circa de ani, Rusia s-a extins necontenit în est până la Oceanul Pacific, în vest până peste istmul ponto-baltic, iar în sud până în Podişul Armeniei şi Afganistan — cu consecinŃe dificil de evaluat pe termen lung, Asia de Nord este rusească; în sudul acesteia este aria turcică alcătuită din Turcia şi popoarele Asiei Centrale.

  culorile pierderi în greutate în vizag

  SpaŃiul persan restrâns astăzi la statul iranian, cu rol-cheie între regiuni, moşteneşte o cultur.