Archived Entry

Scripturi de slăbit kjv

Print Friendly Martorul credincios Aţi fost vreodată uimit de numărul foarte mare de versiuni ale Bibliei engleze? V-aţi întrebat vreodată pe care s-o alegeţi ca să devină Biblia dvs. În decursul câtorva generaţii au fost puse la dispoziţie peste o sută de versiuni ale Bibliei engleze.

Scripturi de slăbit kjv

Fiecare versiune are puncte tari şi puncte slabe. Nici o versiune nu este perfectă, dar asta nu vrea să spună că n-are importanţă pe care Biblie o alegem ca s-o studiem.

Biblia reprezintă mijlocul ales de Dumnezeu pentru a comunica cu omul şi ar trebui să ne folosim de cea mai bună versiune pe care o putem găsi spre a studia adevărurile profunde din Cuvântul Său.

Dar care versiune este cea mai de încredere şi cum am putea s-o identificăm? Majoritatea erudiţilor evaluează versiunile Bibliei după o metodă naturalistă.

Unseasonable musings for times out of joint 5 martie Biblia trinitariană TBS — rezultat al încrucișării genetice dintre versiunea Cornilescu și ediția KJV. Impresii preliminare despre un nou proiect ratat [38] Comments Mi-a ajuns de curând în mână ediția Bibliei tipărite de Editura Făclia, în parteneriat cu Societatea Biblică Trinitariană. M-am uitat prin textul acestei revizuiri și impresia preliminară este că avem de-a face cu o încrucișare între două texte: cel al lui Cornilescu și diverse soluții de traducere preluate din KJV. La baza acestui demers stă aversiunea viscerală a Societății Biblice Trinitariane cu sediul la Londra față de textul critic al Noului Testament ediția Nestle-Aland, care este folosit de mii de Scripturi de slăbit kjv din întreaga lume și care are o istorie respectabilă. Dacă tragem linie și adunăm, cei aproape de ani de cercetări în domeniul criticii de text sunt aruncați pur și simplu pe apa sâmbetei în favoarea conglomeratului pe care îl numim Textus Receptus.

Totuşi, noi vom folosi o abordare orientată spre credinţă, care ia şi ea în considerare dovezile erudiţilor. Vom compara versiuni diferite pierde grasimea in siguranta descrierea biblică a Cuvântului inspirat al lui Dumnezeu.

Versiunea care i se va potrivi cel mai bine acestei descrieri va fi Biblia pe care o vom alege. Cuvântul lui Dumnezeu este descris în mai multe locuri din Scripturi.

Scripturi de slăbit kjv

Romani ne oferă prima caracteristică importantă: "Credinţa vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos. Reprezintă temelia noastră sigură şi pe când îl vom studia cu sinceritate, ne va creşte încrederea noastră în Dumnezeu şi în Cuvântul Său.

Martorul credincios

Totuşi, El este "Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre" Evrei ; astfel o caracteristică a Cuvântului Său este că el ne zideşte în credinţă. O a doua caracteristică se poate găsi în 2 Timotei "Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire.

El nu este stricat de părerile sau de învăţăturile oamenilor. O ultimă caracteristică a Cuvântului lui Dumnezeu pe care o vom trece în revistă se găseşte în 1 Petru "Cuvântul lui Dumnezeu Ele nu au fost ascunse de oameni, ci au reprezentat o parte vizibilă, convingătoare şi vie a bisericii creştine. Ele nu doar că au rămas în inima oamenilor, dar exemplare ale Scripturilor copiate cu fidelitate au fost transmise din generaţie în generaţie. Iarăşi şi Scripturi de slăbit kjv atât Domnul Isus cât şi ap.

Pavel au afirmat exactitatea Scripturilor, citând în mare măsură din ele. Cu nici o ocazie nu ne-au avertizat ei că s-ar putea să se strice sau să se piardă Cuvântul. În schimb, Domnul Scripturi de slăbit kjv a declarat: "Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece" Matei ; Marcu ; Luca Chiar în timpul evului mediu, Sfintele Scripturi nu s-au pierdut.

Apocalipsa4 ne spune Scripturi de slăbit kjv în timpul celor de ani de supremaţie papală, cei doi martori -- Vechiul şi Noul Testament -- tot au proorocit cu putere. Psalmul7 declară: "Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate. Tu, Doamne, le vei păzi şi le vei păstra de la neamul acesta pe vecie. Putem vedea clar că Scripturile au fost păstrate divin până la neamul nostru.

În rezumat, Biblia descrie Cuvântul lui Dumnezeu ca având următoarele caracteristici: Nu provoacă nedumerire sau îndoială, ci ne zideşte în credinţă Este de folos ca să ne înveţe, să ne mustre, să ne îndrepte, să ne dea înţelepciune în neprihănire. A fost păstrat în mod divin şi a avut un rol activ în cadrul bisericii de-a lungul fiecărei epoci. După ce am fixat aceste caracteristici din Scriptură, haideţi să comparăm diferitele versiuni ale Bibliei cu ele. Cuvântul lui Dumnezeu te zideşte în credinţă Prima caracteristică a Cuvântului inspirat al lui Dumnezeu este că ne zideşte în credinţă.

Într-o Scripturi de slăbit kjv măsură, acest adevăr este valabil în dreptul fiecărei versiuni a Bibliei. Cu ajutorul Duhului Sfânt, puncte esenţiale mântuirii ajung exact acolo unde trebuie şi mulţi oameni îşi pot lega convertirea de o anume versiune biblică sau de alta. Dar mai există un aspect mai larg al acestui subiect, care ar trebui cercetat.

Care a fost efectul general care l-a avut proliferarea atâtor versiuni ale Bibliei asupra credinţei oamenilor în Cuvântul lui Dumnezeu? Desigur, lucrul acesta nu se poate măsura cu precizie, deoarece există mulţi factori care influenţează societatea. Totuşi, putem observa în general deosebirea dintre atitudinea oamenilor faţă de Biblie astăzi în comparaţie cu atitudinea lor atunci când exista o singură versiune acceptată.

Scripturi de slăbit kjv Versiunea King James era singura Biblie folosită, pastorii predicau cu putere din ea, iar laicii o memorau cu ardoare. În calitate de carte sfântă, era foarte respectată. Credinţa în Dumnezeu şi autoritatea Cuvântului Său erau supreme. Astăzi, totuşi, există cu totul Scripturi de slăbit kjv concepţie.

Credinţa în Dumnezeu şi în Scripturi a scăzut permanent.

Scripturi de slăbit kjv

Mulţi oameni şi-au pierdut respectul pentru Scripturi. Pastorii nu mai predică din Cuvânt, ci în schimb prezintă predici filosofice cu privire la "solia" generală din Scriptură.

  • Martorul credincios | Free Book Library | Bible Universe
  • Pierderea în greutate pentru începători supraponderali
  • Iov 30 - Comentariul Biblic | myBible
  • Pierderea de grăsime la fața locului

Şi rar mai învaţă laicii texte biblice pe dinafară. O epidemie de ignoranţă a celui mai de bază conţinut al Bibliei se răspândeşte chiar peste tineretul care mai merge la biserică. Să urmărim câteva căi prin care ar fi putut încuraja versiunile moderne o astfel de situaţie. Mai întâi, în ultimii ani s-au promovat pe scară largă versiunile care folosesc "un limbaj modern". Deşi aceste versiuni îi ajută pe unii oameni, le lipseşte demnitatea care îndeamnă la respect şi deosebită consideraţie faţă de Scripturi.

  1. Slăbește stil de viață agitat
  2. Autentificare Cont nou Iov 30 1 Şi acum!

Biblia este un volum antic şi divin, dar când este modelată asemenea unei cărţi obişnuite, ajuge să fie tratată ca atare. Un studiu despre versiunea Good News Bible TEV indica faptul că studenţii de la universitate "mai întâi au Scripturi de slăbit kjv deoarece, aşa cum ziceau ei, se citea ca un ziar. Dar mai târziu au fost puţin interesaţi să revină la ea--din acelaşi motiv!

Când toată lumea folosea versiunea King James, se auzea practic repetarea aceloraşi cuvinte, care ajuta fixarea lor în minte. Acum, versetele sunt citite din versiuni care variază atât de mult încât cu greu sunt recunoscute ca fiind acelaşi pasaj.

S-ar părea că oamenilor le vine greu să se hotărască practic din care versiune să memorizeze. În al treilea rând, când începi să te foloseşti de o versiune modernă, nu-ţi va lua mult timp până ce vei observa deosebirile dintre această versiune şi Biblia mai familiară King James.

Întorcându-ne la Lucaveţi descoperi că atunci când Domnul Isus a fost ispitit în pustie, nu se mai aminteşte porunca Lui "Înapoia Mea, Satano! Nu există nici măcar o notiţă de subsol care să marcheze omiterea acestor cuvinte. Asemănător, poate că vă veţi întreba ce s-a întâmplat cu chemarea Domnului Isus adresată păcătoşilor "la pocăinţă" Marcu şi Matei sau cu ultimul rând din rugăciunea domnească Matei O altă privire aruncată asupra majorităţii versiunilor moderne descoperă mai multe nedumeriri.

O comparare a versiunilor moderne cu versiunea King James descoperă peste două sute de cazuri în care se soma slăbire cami serios la îndoială autenticitatea unui verset, fie printr-o omisiune completă sau printr-o notă de subsol.

Cele mai evidente dintre acestea se află în Ioan istorisirea făcută Scripturi de slăbit kjv Ioan cu privire la femeia prinsă în adulter şi Marcu prezentarea făcută de Marcu a arătării şi înălţării lui Isus.

Ne pot ajuta notele de subsol sau trimiterile, dar cum se poate ca erudiţii moderni să-l copleşească pe cercetătorul Bibliei cu o pletoră de rânduri critice ce variază de la o versiune la alta? Scripturi de slăbit kjv târziu vom trata o cauză majoră a omisiunilor, dar pentru moment, putem declara că proliferarea versiunilor a slăbit credinţa pe care cândva oamenii o aveau în autoritatea Scripturilor.

Curând după publicarea versiunii biblice celei mai populare din secolul al XIX-lea, un articol din revista catolică din Dublin tha Catholic Dublin Review făcea următoarea declaraţie şocantă: "Se dovedeşte că principiul 'doar Biblia' este fals.

Acum este mult prea evident că Scriptura n-are nici o putere fără Biserică catolică drept martor al inspiraţiei ei, garanţia integrităţii ei şi interpretul înţelesului ei. Iar acum le va fi clar tuturor oamenilor care este adevărata biserică, adevărata Mamă căreia îi aparţine de drept Biblia.

Însuşi protestantismul nu are nici un motiv de existenţă despărţit de o credinţă puternică în Cuvântul lui Dumnezeu.

Dacă protestanţii nu vor mai considera Biblia drept Cuvântul sigur al lui Dumnezeu, într-o criză, spre care "autoritate" vor mai privi? Ca să rezumăm descoperirile noastre, vedem că toate versiunile posedă caracteristica biblică de a zidi credinţa.

Totuşi, se ridică Scripturi de slăbit kjv în legătură cu efectul pe care îl are proliferarea versiunilor moderne asupra încrederii oamenilor în autoritatea Scripturii. Cuvântul lui Dumnezeu este de folos ca să înveţe Cea de a doua caracteristică a Cuvântului lui Dumnezeu este că este de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire. Această caracteristică importantă a Cuvântului lui Dumnezeu depinde de cititor dacă Îi îngăduie Duhului Sfânt să-i descopere adevărul.

  • Romani 4 NTLR;KJV - Îndreptăţirea prin credinţă – - Bible Gateway
  • Este sol kadhi bun pentru pierderea in greutate
  • Romani 4 RMNN;NTLR;KJV - Ce vom zice dar că a căpătat, prin - Bible Gateway
  • Slăbește în uganda

Duhul nu trebuie să fie împiedicat de ideile preconcepute ale unuia sau altuia. Fiecare versiune biblică conţine ideile preconcepute ale traducătorilor ei; gradul depinde de metodele folosite în traducere.

Cu cât este traducerea mai liberă, cu atât este mai mare posibilitatea introducerii ideilor preconcepute şi versiunea este cu atât mai puţin de încredere pentru a servi scopului studiului. O parafrazare, cum este the Living Bible, nu reprezintă o Biblie bună pentru studiu. O parafrazare reprezintă într-o mare măsură Scripturi de slăbit kjv interpretare a Scripturii--care prin definiţie trebuie să fie influenţată de credinţa personală a autorului. Deşi sunt foarte uşor de citit, nu putem fi siguri că citim altceva decât propriile idei ale traducătorului pasajului.

Metoda cea mai bună de traducere pentru o Biblie de studiu o reprezintă traducerea formei. Când există un substantiv în original, o traducere formală a formei va avea în general un substantiv corespunzător în limba engleză, un verb va avea un verb, etc. În timp ce s-ar putea ca această metodă să lase în Scripturi de slăbit kjv câteva pasaje obscure sau ambigue, cel puţin cititorul are înaintea lui o traducere mai literală a cuvintelor originalului.

Cu ajutorul Duhului Sfânt, va putea să discearnă înţelesul singur. Versiunile KJV şi NASB ne ajută mai mult scriind în aldine cuvintele pe care le-au considerat drept necesare traducătorii ca să le introducă în pasaj pentru a clarifica înţelesul. Este cu mult mai puţin probabil ca versiunile traduse după formă să fi fost influenţate de ideile preconcepute personale, doctrinale ale traducătorilor şi cum să slăbești înainte de luptă i se pierderea in greutate miata mai mult celei de a doua caracteristici a Cuvântului inspirat.

Dacă veţi folosi diferite traduceri pentru a preda doctrină, veţi descoperi că este mai uşor să predai unele învăţături dintr-o versiune decât din alta. Dar toate învăţăturile obişnuite credinţei creştine se pot întâlni în orice versiune. Totuşi, în Scripturi de slăbit kjv, versiunea King James prezintă mai clar multe doctrine decât alte versiuni. Afirmaţia aceasta este în deosebi valabilă în dreptul Scripturi de slăbit kjv lui Daniel şi a Apocalipsei.

Trebuie să mai remarcăm că este mult mai greu să dovedeşti dumnezeirea Domnului Hristos atunci când foloseşti versiuni moderne. Cu puţin timp în urmă, am participat la o întrunire ţinută de un grup de tineri, care se părea că sunt avizi de studiul Bibliei. Am fost uimită să descopăr că ei au tăgăduit dumnezeirea lui Hristos şi şi-au sprijinit poziţia făcând referiri la texte din diferite versiuni moderne. Între toate versiunile moderne, veţi descoperi că a fost schimbat aproape fiecare verset care dovedea dumnezeirea Domnului Hristos într-o versiune sau într-alta.

S-ar părea că a existat o schimbare fundamentală în traduceri de la traducerea King James. Având în minte aceasta, trecem acum la discutarea ultimei noastre caracteristici a Cuvântului inspirat al lui Dumnezeu.

Scripturi de slăbit kjv

Păstrarea providenţială a Scripturii Ultima noastră caracteristică este cea mai relevantă. Ea declară despre Cuvântul lui Dumnezeu că a fost păstrat în mod divin şi că a avut şi are un rol activ în cadrul bisericii de-a lungul fiecărei epoci. Înainte de a Scripturi de slăbit kjv discuţia, este necesar să căpătăm câteva informaţii despre cadrul istoric. Atunci când privim istoria textului biblic, trebuie să fim conştienţi că manuscrisele originale s-au scris în limba obişnuită a zilelor lor.

Practic, Vechiul Testament s-a scris în ebraică, iar Noul Testament în greacă.

Nu mai există primele manuscrise ale Bibliei, scrise de autorii inspiraţi. Doar copii ale copiilor mai mărturisesc cuvintele originale. Când se compară aceste copii una cu alta, se pot observa câteva sute de mii de deosebiri. Multe dintre variante au cuvinte scrise greşit sau alte greşeli evidente 7dar mii de alte variante trebuie evaluate atent. Ca să ajute la evaluarea citirii variantelor, erudiţii au împărţit manuscrisele în tipuri de texte, de exemplu, grupe de manuscrise care conţin texte asemănătoare.

De-a lungul anilor, specialiştii au examinat manuscrisele existente, luând în considerare diferitele texte şi şi-au construit propriul lor text grecesc sau ebraic, care reprezintă, după părerea lor, sensul manuscriselor originale. Când urmează să apară o traducere, specialiştii fie aleg textele greceşti şi ebraice deja existente din care să se traducă, fie îşi formulează ei propriul lor text. În principiu, textul Vechiului Testament a fost deja Scripturi de slăbit kjv 8 de la descoperirea manuscriselor de la Marea Moartă.

Totuşi, textul Noului Testament a reprezentat cauza multor dezbateri puteți pierde deshidratarea în greutate. În ultimile sute de ani, a existat o rivalitate între două texte greceşti--Textul Primit 9 şi Textul Critic. Noul Testament al versiunii King James este o traducere a acestui text grecesc.